Kárpát-medencei Turizmus Egyesület

gallery/fehér-hegymedencevonal-kismeret

A Kárpát-medencei Turizmus Egyesület célja és feladatai

 

Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai önszerveződő, érdekvédelmi és érdekképviseleti civil szervezet.

 

Az Egyesület alapvető célja:

Az Egyesület célja a Kárpát-medencei turisztikai desztinációk hosszú távú együttműködésének fejlesztése.

A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztésben érdekelt szereplőkkel való együttműködés fejlesztése, a turisztikai kapcsolatok területén a hálózatosodás elősegítése.

 

Az Egyesület további kiemelt céljai:

Szakmai információáramlás elősegítése a Kárpát-medence turizmusban érdekelt szereplői között.
A Magyar Kormánnyal történő szoros együttműködésben a Kárpát-medencei TDM és turizmus szervezetek létrehozásában és tevékenységeik fenntartható fejlesztésében való segítségnyújtás.
Az egyes országokban a nonprofit turisztikai szervezetek megismerése és a turisztikai desztináció menedzsment jó gyakorlatok megismertetése, valamint a TDM hálózat fejlesztésének elősegítése.
A Kárpát-medencére, mint turisztikai desztinációra vonatkozó turizmusfejlesztési stratégiai irányelvek meghatározása.
A Kárpát-medencei turisztikai termékek, szolgáltatások és befektetési lehetőségek rendszerbe gyűjtése, a megfelelő vonzerőleltárok elkészítése.
A Kárpát-medence, mint turisztikai desztináció piacra vitelének előkészítése.
Közös pályázati projektek kidolgozása az együttműködés céljainak megvalósításával összhangban.
A turizmushoz kapcsolódó KFI projektek, felmérések és tudományos, szakmai disszeminációs tevékenységek megvalósítása az együttműködésben részt vevő turizmushoz kapcsolódó tudásközpontokkal, turisztikai szakemberekkel közösen.
A Felek kiemelten fontosnak tartják és keresik az együttműködés lehetőségeit a Kárpát-medencei, a közép-európai és más országok desztinációis és turisztikai szakmai szervezeteivel, partnereivel.
Az együttműködő felek keresik a közös érdekeken alapuló turisztikai együttműködés és partnerség lehetőségeit az állami, közigazgatási szervekkel, a kamarákkal és más szakmai szövetségekkel, szervezetekkel is.

 

Az Elnökség:

Elnök: Víg Tamás

Alelnökök: Pitó Enikő Erzsébet, Lázár Roland

Elnökségi tagok: Csizmár Sárika, Koza Róbert, Duka Gábor, Filep Éva